• ثبت نام

ارائه تسهیلات وام وزارت علوم

به منظور جمع آوری اطلاعات متقاضیان وام و تسهیل در ارائه خدمات دانشجویی، در سامانه صندوق رفاه دانشجویان، امکان ثبت تقاضای وام های دانشجویی در سیستم اتوماسیون فاز2 برقرار شده است.

لذا با عنایت به اینکه ارائه تسهیلات منوط به ثبت نام اولیه دانشجو در پورتال دانشجویی بوده، لذا دانشجویان گرامی نسبت به ثبت اطلاعات فردی و درخواست وام از تاریخ 95/04/01 لغایت 95/05/30 برای نیمسال اول سال تحصیلی 96-95 اقدام لازم به عمل آورند. بدیهی است دانشجویانی که نسبت به ثبت نام اولیه در پورتال دانشجویی اقدام نمایند در اولویت پرداخت قرار خواهند گرفت.

 مراحل  ثبت نام:

  1.  ورود به سایت WWW.Swf.ir
  2. سیستم اتوماسیون فاز 2
  3. اطلاعت فردی
  4. درخواست وام