• ثبت نام

دکتر حسین خارا ریاست محترم دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودسر و املش از قسمت های مختلف دانشگاه بازدید به عمل آوردند.