• ثبت نام

باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد رودسر و املش در نظر دارد.پس از اجرای موفق اولین و دومین دوره کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مهندسی کامپیوتر، سومین دوره آن را در سال 96 برگزار نماید.

علاقه مندان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس www.conf.raiau.ac.ir  و یا آدرس www.rabpj.ir مراجعه نمایند.