• ثبت نام

 بر اساس بخشنامه سازمان مرکزی دانشگاه و در راستای تعطیلات تابستان کارکنان و اساتید ، مجموعه دانشگاه از تاریخ 2 الی 16 تیرماه 96 تعطیل می باشد.