• ثبت نام

دانشجویان رشته "معماری" که در نیمسال جاری درس نقشه‌برداری را با استاد "حیدرپور" اخذ نموده‌اند، روز سه شنبه مورخ 30 خرداد، ساعت 10:30 در دانشگاه حضور داشته باشند‌.

حضور کلیه دانشجویان الزامی می‌باشد.