• ثبت نام

اطلاعیه :

«باسمه تعالی»
به اطلاع کلیه کارکنان و اساتید محترم رسمی وقراردادی تمام وقت غیر بازنشسته می رساند:


بیمه مازاد(تکمیلی) به مدت یکسال دیگر از96/5/1 لغایت 97/4/31 با همان شرایط قبل تمدید گردید.
لطفاً در صورت تمایل به عضویت، انصراف یا تغییر صندوق به (عادی/ویژه) همچنین درصورت حذف یکی از اعضاء(مثلا پدر و مادر براثر فوت) یا (فرزند ذکور تا سن 20سالگی و درصورت اشتغال به تحصیل تا پایان سن 25 وفرزند دختر به دلیل ازدواج) تا تاریخ 96/7/22 با درخواست کتبی و تکمیل فرم مربوطه به امور اداری واحد مراجعه فرمایید.


درصورتی که پدر، مادر، همسر و فرزندان(فرزندان ذکور حداکثر تا سن 20سالگی و درصورت اشتغال به تحصیل تا پایان سن 25 سالگی و فرزندان اناث تا زمان ازدواج) تحت تکفل نباشد مجاز هستند با پرداخت 2 برابر حق عضویت به عضویت این صندوق در آیند.
امور اداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودسر و املش