• ثبت نام

دانشجویان گرامی لطفا جهت پرداخت اینترنتی شهریه از درگاه پاسارگاد استفاده ننمایید.

 

دانشجویانی که در پرداخت اینترنتی شهریه از درگاه بانک پاسارگاد با مشکل مواجه شده اند لطفا مراحل ذیل را انجام دهند.

ورود به پروفایل دانشجویی خود......... امور مالی....... پرداخت های ناموفق .....بانک ملی........کنترل با بانک