• ثبت نام

از اساتید ، همکاران و دانشجویان ارجمند دعوت بعمل می آید در همایش ملی مدیریت ، حسابداری و اقتصاد روز پنجشنبه 9 اسفند ساعت 8 صبح در سالن شهید آوینی ارشاد اسلامی حضور بهم رسانند.