• ثبت نام

 قابل توجه اعضای محترم هیأت علمی واحد ها و مراکز آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان: نظر به دستور جناب آقاي دكتر بيژن رنجبر قائم مقام دانشگاه آزاد اسلامي در امور آموزش عالي و ساماندهي پژوهش هاي تحصيلات تكميلي، ضروري است اعضاي محترم هيات علمي كه مي توانند استاد راهنما، مشاور و داور پايان نامه هاي كارشناسي ارشد و دكتراي تخصصي باشند، در سامانه جامع مديريت امور پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامي به آدرس http://ris.iau.ac.ir ثبت نام نمايند.