• ثبت نام

981015.jpeg - 148.2 kb

با توجه به تشییع پیکرمطهر سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی کلیه امتحانات در روز دوشنبه مورخ 98/10/16 لغو و به روز شنبه  مورخ 98/10/28 موکول می گردد.