باسمه تعالی

 

 

راهنمای دانشجویان

 

 

به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند، سامانه آموزشیار به عنوان جایگزین سیستم آموزشی سیدا 4 در دانشگاه آزاد اسلامی راه اندازی و بهره برداری می شود.

 

 

 

 

راهنمای ورود دانشجویان به سامانه آموزشیاردانشگاه آزاد اسلامی (کلیک کنید)

 

 

 

مشاهده فیلم آموزشی


 
 

 


 

راهنمای اساتید

 


قابل توجه اساتید محترم

 

آدرس سامانه آموزشیار edu. iau. ac. ir (کلیک)

 

 

 

راهنمای نحوه ورود اساتید به سامانه و ثبت نمرات ترمی (کلیک) 

 

 

 

مشاهده فیلم آموزشی