• ثبت نام

000309.jpeg - 35.96 kb

 

نشست هم اندیشی با حضور دکتر عمران علیزاده نماینده محترم ریاست عالی دانشگاه در تشکلهای اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان با تشکل های اسلامی اساتید و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودسر و املش
با موضوع؛ برنامه ریزی در راستای ترغیب، اساتید، کارکنان و دانشجویان در مشارکت پرشور انتخابات ۱۴۰۰

 

003091.jpeg - 38.81 kb

 003092.jpeg - 50.25 kb