• ثبت نام

لیست کلیه رشته های فعال دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودسر و املش

 

ردیف

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

نوع ثبت نام

1

حسابداری

کارشناسی ارشد

با آزمون

2

مدیریت بازرگانی

کارشناسی ارشد

با آزمون

3

حسابداری

کارشناسی پیوسته

بدون آزمون

4

مدیریت دولتی

کارشناسی پیوسته

بدون آزمون

5

مهندسی عمران

کارشناسی پیوسته

بدون آزمون

6

مهندسی برق

کارشناسی پیوسته

بدون آزمون

7

مهندسی معماری

کارشناسی پیوسته

بدون آزمون

8

مهندسی مکانیک

کارشناسی پیوسته

بدون آزمون

10

مترجمی زبان انگلیسی

کارشناسی پیوسته

بدون آزمون

11

اقتصاد پول و بانکداری

کارشناسی پیوسته

بدون آزمون

12

مدیریت بازرگانی

کارشناسی ناپیوسته

بدون آزمون

13

علمی کاربردی حسابداری

کارشناسی ناپیوسته

بدون آزمون

14

آموزش و پرورش ابتدایی

کارشناسی ناپیوسته

بدون آزمون

15

تربیت معلم زبان و ادبیات فارسی

کارشناسی ناپیوسته

بدون آزمون

16

آموزش زبان انگلیسی

کارشناسی ناپیوسته

بدون آزمون

17

آموزش ریاضی

کارشناسی ناپیوسته

بدون آزمون

18

مهندسی اجرای عمران

کارشناسی ناپیوسته

بدون آزمون

19

مهندسی تکنولوژی عمران (سد و شبکه)

کارشناسی ناپیوسته

بدون آزمون

20

مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر

کارشناسی ناپیوسته

بدون آزمون

21

مهندسی تکنولوژی ارتباطات و فناوری اطلاعات

کارشناسی ناپیوسته

بدون آزمون

22

مهندسی تکنولوژی برق-قدرت

کارشناسی ناپیوسته

بدون آزمون

23

مهندسی تکنولوژی الکترونیک

کارشناسی ناپیوسته

بدون آزمون

24

مهندسی تکنولوژی برق (شبکه های انتقال و توزیع)

کارشناسی ناپیوسته

بدون آزمون

25

مهندسی تکنولوژی کنترل (ابزار دقیق)

کارشناسی ناپیوسته

بدون آزمون

26

مهندسی تکنولوژی معماری

کارشناسی ناپیوسته

بدون آزمون

27

مهندسی تکنولوژی مکانیک خودرو

کارشناسی ناپیوسته

بدون آزمون

28

مهندسی تکنولوژی بهره برداری نیروگاه

کارشناسی ناپیوسته

بدون آزمون

29

مرمت و احیاء بناهای تاریخی

کارشناسی ناپیوسته

بدون آزمون

30

حسابداری

کاردانی ناپیوسته

بدون آزمون

31

مدیریت دولتی

کاردانی ناپیوسته

بدون آزمون

32

امور بانکی

کاردانی ناپیوسته

بدون آزمون

33

بیمه

کاردانی ناپیوسته

بدون آزمون

34

تربیت بدنی

کاردانی ناپیوسته

بدون آزمون

35

عمران (کارهای عمومی ساختمان)

کاردانی ناپیوسته

بدون آزمون

36

معماری

کاردانی ناپیوسته

بدون آزمون

37

معماری سنتی

کاردانی ناپیوسته

بدون آزمون

38

شهرسازی

کاردانی ناپیوسته

بدون آزمون

39

عمران (ساختمانهای بتنی)

کاردانی ناپیوسته

بدون آزمون

40

صنایع غذائی

کاردانی ناپیوسته

بدون آزمون

41

تربیت معلم آموزش ریاضی

کاردانی ناپیوسته

بدون آزمون

42

تربیت معلم آموزش زبان انگلیسی

کاردانی ناپیوسته

بدون آزمون

43

علمی کاربردی حسابداری

کاردانی پیوسته

بدون آزمون

44

امور اداری

کاردانی پیوسته

بدون آزمون

45

ساختمان (کارهای عمومی ساختمان)

کاردانی پیوسته

بدون آزمون

46

کامپیوتر (نرم افزار کامپیوتر)

کاردانی پیوسته

بدون آزمون

47

الکترونیک (الکترونیک عمومی)

کاردانی پیوسته

بدون آزمون

48

الکتروتکنیک (برق صنعتی)

کاردانی پیوسته

بدون آزمون

49

نقشه کشی معماری (معماری)

کاردانی پیوسته

بدون آزمون

50

مکانیک خودرو

کاردانی پیوسته

بدون آزمون

51

نقشه کشی عمومی (نقشه کشی و طراحی صنعتی)

کاردانی پیوسته

بدون آزمون

52

تاسیسات (تهویه مطبوع)

کاردانی پیوسته

بدون آزمون