• ثبت نام

000927.jpeg - 12.7 kb

 

با توجه به مسدود شدن سامانه های آموزشیار و وادانا برای دانشجویان بدهکار ، لطفا در

 

اسرع وقت نسبت به تعیین تکلیف و پرداخت مانده بدهی شهریه خود اقدام نمایید.